درخشش انجمن های علمی دانشجویی پردیس در جشنواره حرکت

یازدهمین جشنواره ملی حرکت به میزبانی دانشگاه اصفهان از ۵ تا ۷ آذر در دانشگاه اصفهان برگزار شد. دانشگاه تهران با کسب ۱۴ عنوان رتبه در بخش‌های مختلف، بیشترین جایزه را کسب کرد. کسب این موفقیت بزرگ مرهون تلاش انجمن‌های علمی دانشجویی و حمایت مسئولین محترم دانشکده / ‏پردیس ها از این تشکل دانشجویی بزرگ در دانشگاه است. ضمن عرض تبریک به برگزیدگان و اعضای انجمن‌های علمی دانشجویی و تمام دانشگاهیان و تشکراز مشارکت مؤثر انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در یازدهمین جشنواره ملی حرکت، رتبه‌های کسب شده به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱. رتبه اول در بخش انجمن برتر گروه هنر و معماری: انجمن علمی نمایش

۲. رتبه اول در بخش انجمن برتر گروه کشاورزی: انجمن محیط زیست

۳. رتبه اول در بخش ویژه: گروه دانشجویی وادی

۴. رتبه اول در بخش فعالیت خلاقانه گروه کشاورزی و دامپزشکی: انجمن آناتومی و جنین شناسی

۵. رتبه اول در بخش فعالیت خلاقانه گروه فنی و مهندسی: انجمن مهندسی مکانیک

۶. رتبه دوم در بخش ویژه: گروه دانشجویی نگاه آبی

۷. رتبه دوم در بخش مسابقه گروه کشاورزی و دامپزشکی: انجمن دامپزشکی

۸. رتبه دوم در بخش محتوای دیجیتال گروه کشاورزی و دامپزشکی: انجمن دامپزشکی

۹. رتبه دوم در بخش مسابقه گروه علوم انسانی: انجمن اقتصاد

۱۰. رتبه دوم در بخش فعالیت خلاقانه گروه علوم انسانی: انجمن علوم اجتماعی

۱۱. رتبه سوم در بخش ویژه: انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده منابع طبیعی

۱۲. مقام شایسته تقدیر در بخش نشریه گروه علوم انسانی: انجمن مدیریت

۱۳. مقام شایسته تقدیر در بخش فعالیت خلاقانه گروه هنر و معماری: انجمن تصویرسازی و گرافیک

۱۴. مقام شایسته تقدیر در بخش محتوای دیجیتال گروه هنر و معماری: گروه دانشجویی دایره آبی

همچنین در بخش اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی برتر نیز از بین اتحادیه‌های برگزیده اعضای دو اتحادیه زیر که دبیر آن از دانشجویان دانشگاه تهران هستند، رتبه کسب کردند: 

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی باغبانی، گیاهان دارویی و فضای سبز- رتبه اول

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی دامپزشکی- رتبه دوم