درخشش دانشجویان دکتری پردیس برای اولین بار در جشنواره جوان خوارزمی

 برای اولین بار، دو دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، برگزیده جشنواره جوان خوارزمی شدند.

مسعود یوسفی و انوشه کفاش دانشجویان دکتری رشته محیط زیست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در طرحی با موضوع تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی و اثرات آن در ایران برگزیده نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی شدند. در این  مراسم که در بیست و هفتم آذرماه 96 در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و با حضور قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سرپرست مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان برگزارشد طرح مشترک مسعود یوسفی و انوشه کفاش در گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان سوم طرح های توسعه ای دست یافت و مورد تجلیل قرار گرفت. روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی موفقیت این دو دانشجوی دکتری را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماید.