دستگاه بسته بندی میوه و سبزیجات

عنوان طرح:

طراحی ، ساخت و ارزیابی یک نمونه دستگاه بسته بندی میوه و سبزیجات تازه مبتنی بر سامانه کنترلی توسعه یافته 

مجری طرح:

 دکتر رضا علیمردانی

  استاد گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

میوه ها و سبزیجات تازه نقش مهمی در یک رژیم غذایی سالم دارند و به همین دلیل از یک جایگاه ویژه در نگاه مصرف کنندگان برخوردار هستند. برای افزایش ماندگاری محصول باید صدمات ناشی از فعالیت های بیولوژیکی و صدمات فیزیکی را به حداقل رساند. در این رابطه انتخاب یک بسته بندی مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. متاسفانه در زمینه طراحی و ساخت و تولید ماشین آلات بسته بندی محصولات کشاورزی باغی و سبزیجات تازه پیشرفت چندانی مشاهده نمی-شود و کمبودهای عمده ای وجود دارد، به طوری که دهها میلیون تن از محصولات کشاورزی ایران به علت نبود بسته بندی از بین می رود و یا اینکه عمرشان کاهش می یابد. هدف این تحقیق ساخت و ارزیابی یک نمونه از دستگاه بسته بندی میوه و سبزیجات تازه برای کنترل خودکار فرآیند بسته بندی به روش اتمسفر اصلاح شده می باشد.

 

نحوه کارکرد ماشین به بدین صورت است که ابتدا محصول به وسیله اپراتور روی تسمه نقاله قرار گرفته و به سمت جلو هدایت می شود. از بخش زیرین دستگاه یک لایه پلیمری شفاف روی تسمه نقاله پهن می شود که محصول روی آن قرار می گیرد. در ادامه صفحات هادی آلومینیومی، لبه-های پلیمر را بالا آورده، چرخانده و به دور محصول جمع می نماید. این عمل به عهده مکانیزم تنظیم پهنای بسته می باشد. به منظور چسباندن لبه های پلی مر یک جفت فک دوخت گردان کوچک داخل اتاقک و در بخش بالایی آن و در امتداد حرکت محصول نصب شده است. این دوخت به صورت پیوسته انجام می شود که فیلم بسته بندی را به شکل یک لوله با درز طولی تبدیل می نماید که محصول را در خود محصور کرده است. دربخش خروجی اتاقک یک جفت فک دوخت خطی در جهت عمود بر حرکت محصول نصب گردید که بخش ابتدایی پلیمر پیچیده شده به دور محصول را بریده و درزبندی می کند. درست بعد از لحظه ای که بخش ابتدایی پلیمر بسته شد، عملیات تزریق گاز انجام می شود. ترکیب گازی مورد نیاز برای محصول در نرم افزار تعریف می گردد و اپراتور تنها با انتخاب نوع محصول در صفحه نمایش نوع ترکیب گازی را برای دستگاه معین می نماید. بعد از تزریق گاز فک دوخت عمودی دوباره لبه انتهایی بسته را درزبندی نموده و در این زمان محصول بسته بندی شده است.