دوره پژوهشی کوتاه مدت دانشجویان دکتری در دانشگاه کالیاری ایتالیا (تمدید شد)

 

Erasmus+ Programme

فراخوان اعزام دانشجوی دکتری برای شرکت در دوره­ های پژوهشی کوتاه مدت در

 دانشگاه کالیاری ایتالیا

(تمدید شد)

بر اساس قرارداد تبادل دانشجو بین دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی) و دانشگاه کالیاری ایتالیا تعداد 6 نفر از دانشجویان مقطع دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در رشته های اعلام شده در فراخوان، می­توانند برای مدت 5 ماه دوره پژوهشی خود را در راستای انجام یا تکمیل رساله در دانشگاه کالیاری ایتالیا بگذرانند. برگزاری دوره با مساعدتهایی از سوی دانشگاه کالیاری انجام خواهد شد. دانشجویان دکتری علاقمند و واجد شرایط، رزومه خود را به همراه مستندات مربوطه حداکثر تا تاریخ 15/2/1397 تحویل مدیران گروههای آموزشی مربوطه نمایند تا پس از بررسی و تایید اولیه، به منظور گزینش نهایی از طریق معاونت علمی دانشکده مربوطه به دفتر امور بین الملل پردیس ارسال گردد. همچنین لازم است متقاضیان فرم درخواست شرکت در دوره (فرم پیوست) را تکمیل نموده و مدارک (کارنامه زبان انگلیسی، تاییدیه گروه آموزشی در خصوص دانشجو و مصوب بودن پروپوزال، پذیرش اولیه از دانشگاه کالیاری)، را به همراه نسخه چاپی فرم تکمیل شده همراه مدارک تحویل گروه آموزشی مربوطه نمایند.

نتیجه بررسی درخواست متقاضیان تا تاریخ 31/2/1397 مشخص خواهد شد. لازم به ذکر است انتخاب نهایی کاندیداها برای اعزام به کشور ایتالیا با نظر دانشگاه کالیاری و بر اساس امکان حمایت از موضوع رساله متقاضی از سوی آن دانشگاه خواهد بود.

بر اساس قرارداد منعقده، رشته­هایی که مشمول فراخوان می ­باشند عبارتند از: صنایع غذایی- جنگلداری- محیط زیست -زراعت- مرتعداری- آبخیزداری- علوم باغبانی- علوم دامی و شیلات.

زمان پیش بینی شده برای اعزام دانشجو به ایتالیا مهرماه 1397 می باشد.

 

شرایط شرکت در فراخوان:

- مصوب بودن پروپوزال رساله دکتری (تصویر پروپوزال مصوب در گروه همراه مدارک باشد)

- تسلط به زبان انگلیسی (ارزیابی توانایی داوطلبان از طریق ارایه کارنامه کتبی آزمون زبان مورد تایید دانشگاه تهران برای فرصت مطالعاتی و مصاحبه حضوری خواهد بود)

- اخذ پذیرش اولیه از یکی از اساتید مرتبط با موضوع رساله در دانشگاه کالیاری (به منظور تسریع و تسهیل در انتخاب استاد راهنما و اخذ پذیرش با آقای دکتر طویلی مشاوره گردد atavili@ut.ac.ir).