دومین دوره انتخابات شورای مرکزی همیاران سلامت دانشگاه،

دومین دوره انتخابات شورای مرکزی کانون دانشجویی همیاران سلامت دانشگاه، در روز سه شنبه مورخ 19/2/96 ، از ساعت 11 الی 14 در محل میدان اصلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد.

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان؛  نهادی است غیر سیاسی  و غیر دولتی که به منظور جلب مشارکت و یاری دانشجویان و با هدف ارائه خدمات مستمر ، فراگیر و اجتماع محور زیر نظر مرکز مشاوره دانشجویی فعالیت می کند. در حال حاضر بیش از 200 نفر از دانشجویان پردیس در مقاطع مختلف تحصیلی، از اعضای رسمی" کانون دانشجویی همیاران سلامت دانشگاه" بوده و در دومین دوره انتخابات بیش از 80 نفر از اعضا رای خود را به صندوق آراء ریختند. در این انتخابات خانم هانیه جعفری وفا ، دانشجوی مقطع دکترای رشته مهندسی بیولوژیک خاک و آقای علی هاتفی ، دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی فیزیولوژی تولید مثل، به ترتیب بیشترین آراء را به خود اختصاص دادند.  پس از پایان انتخابات در همه پردیس ها/ دانشکده های دانشگاه، اعضای شورای مرکزی تعیین و جهت دستیابی به اهداف کانون، فعالیت خود را آغاز خواهند نمود.