دیدارکارشناس ارشد بخش جنگل سازمان ملل از دانشکده منابع طبیعی

دکتر بنجامین سینگر کارشناس ارشد بخش جنگل سازمان ملل به همراه نمایندگان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در روز سه شنبه دوم آبانماه 96 با رئیس، معاونین، مدیران گروه‌ها و اعضای هیأت علمی مرتبط با بخش جنگل و فرآورده‌های چوبی دانشکده منابع طبیعی دیدار کردند. در این دیدار طرفین گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در گذشته و برنامه ریزی شده برای آینده را ارائه دادند و بر ادامه کار مشترک بین دانشکده منابع طبیعی، سازمان جنگل‌ها - مراتع و آبخیزداری کشور و بخش جنگل سازمان ملل متحد در اجرای پروژه‌های مشترک تاکید نمودند.