دیدار رئیس پردیس با مدیر منطقه دو شهرداری کرج

دکتر سیدحسین گلدانساز رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، روز پنجشنبه پنجم مهرماه 97 میزبان مدیر منطقه دو شهرداری کرج در پردیس بود.در این دیدار رئیس پردیس ضمن تقدیر از خدمات مجموعه منطقه دو شهرداری کرج وحس مسئولیت پذیری وتعهد مهندس جلالیان به جهت دستورات سریع رفع مشکلات گفت :  پتانسیل ها و توانایی های پردیس دارای ظرفیت بالایی است واین مجموعه با توجه به قدمت و تاریخچه، هویت و افتخار شهر کرج است که آمادگی ارائه خدمات مختلف علمی، فرهنگی و آموزشی را به استان البرز دارد.
دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ابراز امیدواری کرد رویکردهای شهرداری کرج به گونه ای باشد که در راستای ارتقاء این مجموعه کهن باشد.
مهندس جلالیان در این نشست به تجربه مثبت مدیریت شهری کرج در بهره گیری از توان علمی و همکاری با فضای دانشگاهی اشاره کرد و اذعان داشت: تجربه نشان داده است هر کجا کار علمی صورت گرفته، علاوه بر کاهش هزینه ها، دستیابی به نتیجه نیز سرعت بسیار بالاتری به خود گرفته است.
وی، همکاری با پردیس کشاورزی و منابع طبیعی را تعاملی سازنده ودوجانبه بین فضای علمی و مدیریت شهری خواند و ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع آبی و نیاز شدید شهر به توسعه فضای سبز و کاشت درختان متناسب با آب و هوای منطقه این همکاری های مستمر ودرفضای کارشناسی صورت خواهد گرفت.
مدیرمنطقه گفت ارتباط جامعه با دانشگاه و دانشگاه با جامعه بسیار سازنده و موجب توسعه شهر خواهد شد. .ومجموعه شهرداری وحوزه های اجرائی از همکاری های متقابل با رویکرد کمک به رفع مشکلات عمرانی وخدماتی وفضای سبز دانشگاه استقبال می کند.
 در این دیدار مدیرمنطقه دو شهرداری کرج ضمن بازدید از پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی به جهت مشکلات خدماتی وعمرانی  به ارتقاء روابط و همکاری های فی مابین اشاره کرد و طرفین خواستارتعامل و همکاری های بیشتر در زمینه های عمرانی،خدماتی و فضای سبز شدند.