دیدار ریاست پردیس با مدیرتحقیقات علمی اکولوژیک فرانسه

آقای پروفسور L.Pelozuelo مدیر پژوهش دانشگاه تولوز ۳ به همراه آقای پروفسور P. Ponel مدیر مرکز تحقیقات علمی اکولوژیک کشور فرانسه که برای شرکت در کنگره  بین المللی حشره شناسی مهمان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی هستند، روز شنبه ۱۱ شهریور96 با ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی جناب آقای دکتر سید حسین گلدانساز دیدار کردند. طرفین در این دیدار پیرامون زمینه‌های مشترک علمی جهت انجام پروژه‌های مشترک، تبادل استاد و دانشجو و نیز برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های علمی و امضاء تفاهم نامه همکاری بحث و تبادل نظر کردند.