دیدار سفیر کشور افغانستان از پردیس

دکتر نصیر احمد نور سفیر جمهوری اسلامی افغانستان هجدهم اردیبهشت ماه 97 از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بازدید و با سرپرست روابط بین الملل پردیس دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار، سفیر کشور افغانستان ضمن آشنایی با امکانات و توانایی‌های موجود در پردیس، زمینه‌های همکاری مشترک علمی دوجانبه و چندجانبه را بررسی نمودند.