دیدار و بازدید هیات دانشگاه سارایوو از پردیس

دکتر رفعت اشکریلی رئیس دانشگاه سارایوو به همراه معاونین بین الملل و آموزشی دانشگاه مذکور روز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه 96 با دکتر سید حسین گلدانساز ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، معانین و روسای دانشکده‌های پردیس دیدار و گفتگو کردند. دانشگاه سارایوو قدیمی ترین و مهمترین دانشگاه کشور بوسنی و هرزگوین است. در این جلسه طرفین ضمن معرفی امکانات و توانمندی های پردیس و دانشگاه سارایوو در رابطه با همکاری‌های مشترک علمی-پژوهشی نظیر اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل استاد و دانشجو، برگزاری همایش‌های علمی تبادل نظر کردند. در حاشیه این دیدار، هیأت بوسنی از امکانات و تجهیزات گروه‌های علوم و صنایع غذایی، جنگلداری و اقتصاد جنگل  و همچنین از کاخ موزه سلیمانیه بازدید کردند.