دیدار و بازدید هیات هلندی از پردیس

آقای Woody Mijers عضو هیات امنای دانشگاه Inholland  و مدیر عامل سازمان Greenport West Holland  به همراه هیات همراه از سفارت هلند، روز دوشنبه بیست و سوم مهرماه 97 با حضور در پردیس با دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس و تعدادی از اعضای هیات علمی پردیس دیدار و گفتگو کردند. این هیات هلندی که به منظور انجام بازدید و ارزیابی امکانات آموزشی و در راستای توسعه همکاری های ایران و هلند در بخش آموزش باغبانی و گلخانه ها در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی حضور یافته بود از گلخانه های در دست احداث پردیس بازدید کردند.