رزین جدید مقاومت تر و خشک در کاغذ

عنوان طرح:

رزین جدید مقاومت تر و خشک در کاغذ بر پایه پلی آکریل آمید

مجری طرح:

 دکتر یحیی همزه

استاد گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

 

هدف از این پژوهش تولید یک رزین مقاومت تر کاغذ است که سبب حفظ ساختار و مقاومت های کاغذ هنگام تماس آن با آب است. علاوه بر ایجاد این خاصیت مهم، ویژگی های مهم دیگر شامل مقرون به صرفه بودن و دوست دار طبیعت بودن محصول و فرآیند تولید آن و عدم سمیت آن برای انسان و محیط زیست است. این محصول در انواع فرآورده های کاغذی از جمله کاغذهای بهداشتی، بسته بندی و کاغذهای صنعتی مثل کاغذهای مورد مصرف در صنایع غذایی مثل کاغذ مصرفی در قالب های پنیر و انواع باطری ها کاربرد دارد. 

 

اهمیت محصول

 مناسب و کارآمد در تولید انواع مختلف کاغذ و مقوا

 عدم انتشار ترکیبات آلاینده فرمالدهیدی و ترکیبات آلی کلردار و مضر که در رزین های فعلی مورد استفاده به محیط زیست منتشر می شود،

عدم نیاز به انرژی حرارتی زیاد جهت فعال شدن و تشکیل پیوندهای عرضی،

 ایجاد مقاومت تر در دمای محیط و حین ساخت کاغذ (قبل از خشک کن) و بهبود قابلیت عبور کاغذ،

 امکان بومی سازی ساخت این رزین در کشور و تامین نیاز داخلی و حتی صادرات آن در صورت تولید انبوه.