سومین مجمع عمومی اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی کشاورزی و محیط زیست کشور در پردیس

سومین مجمع عمومی اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی کشاورزی و محیط زیست کشور به میزبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۱۶ و ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷ با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از دبیران و نمایندگان انجمن‌های علمی دانشجویی کشاورزی و محیط زیست دانشگاه های سراسر کشور در قالب ۸ اتحادیه در تالار همایش های شهدای پردیس برگزارشد. در این همایش که با شرکت دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس، دکتر کرمی رئیس اداره فعالیت های فرهنگی وزارت علوم و کارشناسان همراه و دکتر علی کشاورزی رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه پردیس همراه بود، موضوعاتی از قبیل بررسی اساسنامه، آشنایی اعضای مجمع ، گزارش عملکرد دومین دوره و ارائه راهکارها و هدف‌گذاری برای سومین دوره اتحادیه‌های کشاورزی و محیط زیست، بررسی، بحث و تبادل نظر شد. انتخابات شورای مرکزی، انتخاب بازرسان و دبیر اتحادیه از دیگر برنامه های این نشست بود که نتایج انتخابات بشرح ذیل می باشد.

۱        علی اصغر خلیلی دبیر اتحادیه     علوم دامی و صنایع غذایی         کشاورزی و منابع طبیعی

۲        محمد علی‌اکبر زاده       اقتصاد، توسعه و ترویج کشاورزی          کشاورزی و منابع طبیعی

۳        میثم ایرانپور      باغبانی، فضای سبز و گیاهان دارویی                  کشاورزی و منابع طبیعی

۴        صیاد شیخی ئیلانلو       محیط زیست                                     کشاورزی و منابع طبیعی

۵        آرش شاکری     عضو شورای مرکزی      زراعت، گیاهپزشکی و بیوتکنولوژی        ابوریحان

۶        محدثه جهانی فرد         باغبانی، فضای سبز و گیاهان دارویی                  ابوریحان

۷        محسن ملک لی عضو شورای مرکزی علی البدل   اقتصاد، توسعه و ترویج کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی

۸        محمد منتظری   مکانیک بیوسیستم                                                ابوریحان

۹        افشین طالبی     بازرس  زراعت، گیاهپزشکی و بیوتکنولوژی                  ابوریحان

۱۰      زهرا عدل خواست        بازرس علی البدل         علوم خاک       کشاورزی و منابع طبیعی

۱۱      فرنوش عطار صحراگرد                      محیط زیست             محیط زیست