صعود تیم کوهنوردی برادران پردیس به قله توچال

تیم کوهنوردی برادران پردیس در روزهای بیست و یکم و بیست و دوم تیرماه 96موفق به صعود به قله ۳۹۶۴ متری توچال واقع در استان تهران شدند. در این صعود آقایان دکتر حسین موسی زاده - مهندس عباس خوش سخن - علی رهبر زارع - امین قباد پورمیلاد کمالی - محسن رحیمی -عباس نامنی - پوریا شجاعی - محمد مهراب مهدوی - محسن الهی نژاد - سعید زینعلی و به سرپرستی عسگر علیزاده همراه بودند.