فرآوری و عرضه خاکبرگ درختان پردیس

بسته‌های خاکبرگ دانشکده از طریق فراوری و بازیافت برگ‌های درختان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی توسط گروه علوم و مهندسی خاک تهیه گردیده است. برگ‌ها پس از جمع آوری و انتقال به محل مناسب، در طی حدود ۶ ماه فراوری و غنی سازی زیستی و سپس در بسته‌های ۵/‏۴  و ۵/‏۲  کیلویی بسته بندی می‌شود. خاک برگ تهیه شده دارای مواد آلی و عناصر غذایی فراوان و یک منبع کودی و تغذیه‌ای بی نظیر برای گیاهان زینتی و کلیه محصولات زراعی و باغی است. هر کیلو از این کود در حال حاضر در بازار به مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. 
 
جهت تهیه این خاکبرگ به گروه علوم و مهندسی خاک مراجعه نمایید.