مراسم تکریم و معارفه در پردیس

مراسم تکریم از زحمات دکتر محمدرضا نقوی در زمان تصدی پست معاونت پژوهش و فناوری پردیس و تکریم از زحمات دکتر غلامرضا زهتابیان در زمان تصدی پست سرپرست مرکز تحقیقات بین المللی بیابان پردیس و معارفه دکتر حسین آذرنیوند بعنوان سرپرست جدید مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، معارفه دکتر محمدرضا نقوی بعنوان سرپرست مرکز رشد پردیس و معارفه دکتر غلامرضا زهتابیان بعنوان معاون پژوهش و فناوری پردیس، روز سه شنبه نوزدهم دی ماه 96 در سالن شورای پردیس برگزار شد. در این مراسم، دکتر سید حسین گلدانساز رییس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، توجه به آموزش و پژوهش را از اولویت های اصلی دانشگاه و پردیس بر شمردند وابراز امیدواری کردند با همکاری و همیاری اعضای محترم هیات علمی بتوان پژوهش های کاربردی را که نیاز جامعه هم هست توسعه و ترویج داد. ایشان با اشاره به اهمیت کیفیت درآموزش و پژوهش اشاره کرده و گفتند: زمان کمیت مقالات علمی سپری شده است و با توجه به نیاز کشور به کار و نوآوری، بایستی بسمتی حرکت کنیم که پژوهش ها بسمت کاربردی و دارای کیفیت باشند. در این مراسم، مسئولین قبلی گزارشی از عملکرد و فعالیت های خودشان در زمان تصدی مسئولیت، ارائه نمودند.