مراسم تکریم و معارفه معاون اداری و مالی پردیس

مراسم تکریم و معارفه معاون اداری و مالی پردیس، روز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه 97 در سالن شورای پردیس برگزار شد. در این مراسم، مهندس مجتبی میراب زاده گزارشی از فعالیت های انجام شده در مدت تصدی معاونت اداری و مالی پردیس را ارائه کردند. در ادامه مراسم، دکتر رضا طلایی حسنلویی بعنوان معاون اداری و مالی جدید پردیس، اهداف و برنامه های خود را بیان نمودند. پس از گزارش و اعلام برنامه های معاون اداری و مالی قبلی و جدید پردیس، دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سخنانی از پیگیری ها و زحمات معاون اداری و مالی پیشین پردیس قدردانی کرده و با اشاره به برنامه ها و اهداف دانشگاه، ابراز امیدواری کردند که معاون جدید با برنامه ریزی مناسب و عملیاتی کردن آنها در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه قدم بردارند. در پایان این مراسم احکام انتصاب و تقدیر معاون اداری و مالی پردیس که به امضاء ریاست دانشگاه تهران رسیده بود، قرائت شد.