مسابقه دانشجویی ساخت جرثقیل الکترومغناطیسی برگزار شد

روز شنبه سیزدهم خرداد ماه 96،  مسابقه دانشجویی با عنوان ساخت جرثقیل الکترو مغناطیسی در گروه ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. این مسابقه در راستای توانمند سازی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برای حرکت در مسیر خلاقیت و ترویج مفهوم کسب و کار و با حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و در قالب برنامه جوانه برای اولین بار در سطح پردیس برگزار شد. ملاک مسابقه ساخت جرثقیل الکترومغناطیسی بود که بتواند با توان ورودی مشخص بیشترین بار ممکن را بلند کند. در این مسابقه که با شرکت پرشور دانشجویان و در قالب ۱۲ تیم ۵ نفره و با مشارکت ۶۰ نفر از دانشجویان انجام شد، بعد از ارزیابی هیئت داوران تیم اول با بلند کردن وزنه ای بیش از ۵۰۰ کیلوگرم در جایگاه نخست قرار گرفت و موفق به کسب جایزه شد.