مصاحبه ریاست پردیس با صدا و سیمای استان البرز

دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، روز سه شنبه دوازدهم تیرماه 97 در مصاحبه با صدا و سیمای استان البرز با اشاره به قدمت پردیس گفتند: این مجموعه در سال 1279 با عنوان مدرسه عالی فلاحت مظفری در زمان مظفر الدین شاه تشکیل شده و طی تغییرات انجام شده در سال 1311 بعنوان دانشکده کشاورزی و تحت سرپرستی وزارت کشاورزی آن زمان قرار می گیرد. در سال 1324 طی لایحه دولت وقت به دانشگاه تهران پیوسته و در سال 1328 دانشکده کشاورزی از وزارت کشاورزی جدا شده و به دانشگاه تهران ملحق می شود. دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس، ساختار فعلی پردیس را متشکل از چهار دانشکده و 16 گروه آموزشی و چندین مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بیان کردند و گفتند: این مجموعه دارای 249 نفر اعضای هیات علمی و بالغ بر  4300 نفر دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند که بیش از 50 درصد دانشجویان دختر هستند. ایشان کارهای تحقیقاتی مجموعه را در سه بخش تقسیم بندی کردند که بخش اول در آزمایشگاه ها وبخشی در گلخانه ها و همچنین بخش مهمی از تحقیقات انجام شده را در مزرعه تحقیقاتی ، باغات و جنگل خیرود کنار و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی عنوان کردند، با این امید که مجموعه آموزش و تحقیقات این مجموعه برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور قابل استفاده باشد.

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی خاطرنشان کردند در مجموعه پردیس، تحقیقات علمی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری بصورت مکرر انجام می گیرد و تلاش بر این است که تحقیقات، هدفمند باشد به گونه ای که در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مشکلات بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور را حل کند. ایشان به پتانسیل های پردیس از جمله وجود باغ گیاه شناسی و موزه جانور شناسی، کاخ سلیمانیه ، ایستگاه تحقیقات علوم دامی و مزرعه آموزشی و پژوهشی در این پردیس اشاره کرده و آنها را از جاذبه های ارزشمند علمی و عمومی برشمردند.