معرفی هشت رقم جدید انگور بی دانه حبه درشت توسط محققان پردیس

دکترعلی عبادی عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: هشت رقم انگور بی دانه حبه درشت، توسط تیم تحقیقاتی گروه مهندسی علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران معرفی شده  که معرفی این ارقام در پی اجرای طرح اصلاح انگورهای تازه خوری محقق شده است. دکتر علی عبادی استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و سرپرست این تیم تحقیقاتی با معرفی هشت رقم جدید انگور بی دانه حبه درشت گفت: در ایران ارقام زیادی از انگور را داریم اما بیشتر این ارقام دانه دار بوده و برای صادرات مناسب نیستند. همچنین ارقام بی دانه انگور مانند بی دانه سفید، بی دانه قرمز، یاقوتی و عسکری در کشور وجود دارد اما مشکل اصلی آنها ریزبودن حبه ها است در حالیکه در کشورهای خارجی انگورهای حبه درشت از استقبال بیشتری برخوردار هستند.

دکتر عبادی تصریح کرد: انگورهای تازه خوری درکشور ما بیش از نیاز داخلی تولید می شود ولی بدلیل دانه دار بودنشان جهت صادرات مورد استقبال قرار نمی گیرند و به همین دلیل از سال 1378 کار تحقیقاتی آغاز شد به طوریکه تعدادی از ارقام انگورهای دانه دار به عنوان والد مادری و انگورهای بی دانه به عنوان والد پدری انتخاب و سپس دورگ گیری شدند.

وی ادامه داد: در این طرح تحقیقاتی گل های ارقام مادر را اخته و پرچم هایش را حذف کردیم و از گرده ارقام بی دانه بر روی آن نشاندیم و توانستیم در طول مدت 2 سال تعداد زیادی بذر دورگ به دست آورده و با کاشت آنها ، بعد از حدود 7 سال این نهال ها به ثمر نشستند.

دکتر عبادی با اشاره به اینکه بر روی این تحقیق محققان زیادی همکاری داشتند از جمله دکتر محمد رضا فتاحی مقدم، دکتر جواد عرفانی مقدم، مهندس علیرضا رحیمی، مهندس امید گودرزی، مهندس صائب گودرزی تا بتوانند این ژنوتیپ های بی دانه و درشت را به دست بیاورند، گفت: در این ژنوتیپ ها بیش از 100 صفت مورد ارزیابی قرار گرفت تا کیفیت مطلوب به دست بیاید.

استاد گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران افزود: طبق دستورالعمل موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی، محصول جدید برای ثبت ارقام جدید به مدت 2 سال متوالی مورد آزمایش تمایز، یکنواختی و پایداریDUS  قرار گرفت که در نهایت هشت ژنوتیپ انتخاب شد و به عنوان رقم جدید توسط موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال ثبت شدند.

وی تصریح کرد: این ارقام شامل پردیس، عقیق، سروش، زرین، یاقوت کبود، بی دانه سیاه، الماس و رخشا می باشد که از بین بیش از سه هزار دورگ به دست آمده، انتخاب و معرفی شدند.
وی از جمله مزایای این ارقام را درشت بودن و گوشتی بودن آنان دانست ضمن اینکه حبه ها استحکام بیشتری بر روی خوشه دارند و فوری از خوشه جدا نمی شوند.

وی گفت: به زودی این هشت رقم را در روزنامه رسمی کشور آگهی می کنیم تا به اطلاع همگان برسد و اگر کسی ادعایی در مورد آن ها داشت مطرح کند وپس از آن برای تکثیر این ارقام در سطح وسیع اقدام به قرارداد با بخش خصوصی می کنیم تا حاصل اینکار تحقیقاتی پس از تکثیر رقم در اختیار باغداران قرار گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد با تکثیر این ارقام و تولید در سطح وسیع توسط باغداران، سود زیادی نصیب تولیدکنندگان این بخش شود.

عبادی با بیان اینکه تکثیر این ارقام پس از ثبت توسط موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال میسر می شود، گفت: خوشبختانه این ارقام یک هفته پیش ثبت شدند و به زودی در روزنامه رسمی آگهی می شود.
وی یادآور شد کشورهای زیادی از جمله کشورهای آسیای میانه، کشورهای خلیج فارس و عربی و همچنین کشورهای اروپایی خواستار محصول انگور تولید کشورمان هستند.