معرفی کتاب دکتر متشرع زاده بعنوان کتاب سال دانشگاهی

دربیست و ششمین دوره جشنواره پژوهش دانشگاه تهران  کتاب گیاه پالایی تألیف دکتربابک متشرع زاده و مرحوم دکتر غلامرضا ثواقبی به عنوان کتاب سال دانشگاهی معرفی و تقدیر شد.