موفقیت رشته منابع آب دانشگاه تهران به خصوص گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران بیشترین سهم را در کسب رتبه 15 جهانی در رشته منابع آب داراست.

 

نظام رتبه بندی شانگهای یکی از نظام های رتبه بندی علمی معتبر، شناخته شده و پراستناد جهانی است که در سال 2017 آخرین رتبه بندی آن اعلام شده است. در گذشته این رتبه بندی تنها در 5 زمینه علوم اجتماعی، علوم پزشکی، علوم حیاتی، علوم مهندسی و علوم طبیعی انجام می شد، اما اکنون برای این زمینه ها مجموعا 52 زیرمجموعه (موضوع) تعیین شده است که تمامی دانشگاه های جهان در این 52 موضوع مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می گیرند.

ارزیابی رتبه بندی اخیر شانگهای در بازه زمانی 2011 تا 2015 و بر اساس دستاوردهای علمی و پژوهشی هر دانشگاه در هر موضوع شامل: تعداد مقالات، میزان ارجاعات به مقالات، تعداد مقالات در مجلات تراز اول بین المللی، وجود همکاری های بین المللی از طریق همکاری با محققان سایر کشورها و اخذ جوایز و رتبه های اعضای هیات علمی هر دانشگاه ارزیابی انجام شده است.

در این رتبه بندی، نام 12 دانشگاه کشور در فهرست 500 دانشگاه برتر جهان (شامل دانشگاههای تهران، شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، تبریز، نوشیروانی بابل، آزاد اسلامی، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی) در موضوعات 52 گانه شانگهای به چشم می خورد که دانشگاه تهران با کسب رتبه 350 بالاترین رتبه کلی را در میان دانشگاه های کشور به خود اختصاص داده است.

در این رتبه بندی دانشگاه تهران در رشته های مهندسی منابع آب، معدن، متالوژی، عمران، شیمی و صنایع غذایی رتبه های زیر 100 را کسب کرده است. اما رتبه 15 جهانی اخذ شده توسط محققان این دانشگاه در موضوع منابع آب، بهترین رتبه اخذ شده در بین کلیه موضوعات تخصصی 52 گانه و در بین کل دانشگاههای کشور می باشد که حتی بالاتر از رتبه دانشگاه های معتبری از آمریکا، کانادا و اروپا است.

بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، سهم بخش های مختلف تخصصی و فعال دانشگاه تهران در کسب رتبه منابع آب تعیین شده است که براساس آن گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، سهم 40 درصدی و پس از آن گروه آب دانشکده مهندسی عمران، سهم 15 درصدی، دانشکده محیط زیست، سهم 9 درصدی و گروه آبیاری پردیس ابوریحان، سهم 5 درصدی در کسب رتبه دانشگاه تهران در حوزه منابع آب را به خود اختصاص داده اند.

کسب این جایگاه بین المللی نقش بسزایی در معرفی توامندیهای کشور در این حوزه و جذب دانشجویان خارجی در حوزه منابع آب خواهد داشت.

ضمن تبریک کسب این موفقیت به همه اساتید و همکاران و دانشجویان گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، امیداوریم رتبه کشور در حوزه تولیدات علمی در همه زمینه ها و به خصوص در زمینه منابع آب همواره ارتقا یابد.