موفقیت کارمند پردیس با تیم شطرنج دانشگاه تهران

تیم شطرنج دانشگاه تهران در مسابقات دانشگاه‌های منطقه یک وزارت علوم )استان تهرانموفق شد به عنوان قهرمانی دست پیدا کند. در این مسابقات آقای محمد شادمان،  همکار حوزه حراست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی عضو تیم دانشگاه تهران بود و نقش مؤثری در قهرمانی تیم دانشگاه تهران داشت. کسب این موفقیت را به ایشان و جامعه دانشگاهی پردیس تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی