نشست اعضای هیات رئیسه پردیس با مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم

 

 

اعضای هیات رئیسه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  با دکتر بختیاری مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم و فناوری روز چهارشنبه بیست و یکم بهمن ماه نود و چهار در سالن شورای پردیس نشستی برگزار کردند. این نشست با هدف آشنایی با پتانسیل ها و ظرفیت های علمی پردیس در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و بررسی نیازهای تجهیزات آزمایشگاهی پردیس برگزار شد.