پذيرش نيروي امريه آماده به خدمت در پردیس

آزمايشگاه مركزي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران از ميان فارغ التحصيلان رتبه هاي برتردانشگاه تهران در مقطع كارشناسي ارشد كه به لحاظ تجهيزات آزمايشگاهي مرتبط با تجزيه شيميائي و بيولوژيكي مهارت دارند جهت همكاري در قالب طرح سربازي دعوت به همكاري مي نمايد. علاقمندان مي توانند رزومه تحصيلي خود را شامل: ريزنمرات، تجربيات قبلي، نوع مهارت هاي فعلي، آدرس محل سكونت، آدرس ايميل و تلفن تماس  را به رايانامه زير ارسال نمايندcentrallab.can@ut.ac.ir