چاپ کتاب دکترجعفری و دکترطویلی توسط انتشارات Springer

    کتاب Reclamation of Arid   Lands  که توسط  دکتر محمد جعفری و دکتر علی طویلی اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و با همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان و موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تالیف شده است توسط انتشارات Springer به چاپ رسید. در این کتاب 500 صفحه ای روشهای مختلف احیای مناطق خشک بر اساس نتایج حاصل از تجربیات کارهای انجام شده در ایران و سایر کشورهای جهان به ویژه خاورمیانه، ارایه شده است. در این کتاب ضمن مد نظر قرار گرفتن روشها و فناوریهای نوین، روشهای قدیمی و دانش بومی نیز تشریح شده است. با توجه به مطالب و چگونگی ارایه آنها، کتاب می تواند برای متخصصان و غیر متخصصان علاقمند به احیای مناطق خشک در ساسر جهان قابل استفاده باشد.

روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ضمن عرض تبریک به دکتر محمد جعفری و دکتر علی طویلی، موفقیت های آتی علمی و پژوهشی دانشگاهیان پردیس را آرزومند است.