کارگاه آموزشی بین المللی در پردیس برگزار شد

به همت گروه مهندسی صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کارگاه آموزشی بین المللی با عنوان آشنایی با دستگاه های پیشرفته آزمایشگاهی و آنالیز، از پانزدهم تا هفدهم فروردین ماه 1396 در پردیس برگزار شد. در این کارگاه که به سرپرستی دکتر کرامت الله رضایی و با شرکت دانشجویان و دانش پژوهان داخلی و همچنین با شرکت 11 نفر از اساتید دانشگاه های کشور عراق همراه بود شرکت کنندگان در مدت سه روز با دستگاه های پیشرفته آزمایشگاهی و آنالیز و نحوه کار با آنها آشنا شدند.