کنفرانس بین‌المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه برگزار شد

کنفرانس بین‌المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه و نشست جهانی رهبران آینده محیط زیست ، روز یکشنبه ششم اسفندماه 96 به همت انجمن علمی دانشجویی دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد. دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در حاشیه این همایش گفت: این کنفرانس به مدت سه روز در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در حال برگزاری است و در این کنفرانس بین المللی 39 شرکت کننده خارجی از 39 کشور جهان حضور پیدا کردند. رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های دانشجویان، فعالیت‌های علمی است که در صورت انجام، تبعات خوبی به همراه خواهد داشت که خوشبختانه امروز تشکل‌های علمی دانشجویی در دانشکده منابع طبیعی فعالیت‌های علمی مختلفی انجام می‌دهند که برگزاری کنفرانس فوق یکی از نمونه‌های این تلاش‌ها به شمار می‌رود.

دکتر حسین آذرنیوند رئیس دانشکده منابع طبیعی و دبیر کنفرانس بین‌المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، در سخنانی هدف از برگزاری این کنفرانس را برقراری پل ارتباطی بین دانشجویان دانشگاه های کشور با دانشجویان سایر دانشگاه های جهان در راستای افزایش فعالیت های زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی با بکارگیری آخرین یافته های علمی دانستند و گفتند: حفظ محیط زیست، آلودگی های زیست محیطی، بیابان زدایی،آبخیزداری، جنگلداری، شیلات و مهندسی چوب و کاغذ از مهمترین محورهای این کنفرانس است که در قالب سخنرانی و مقاله ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: دانشجویان این دانشگاه، رهبران آینده محیط زیست به شمار می‌روند و خوشبختانه انجمن‌های علمی دانشکده، فعالیت‌های علمی مختلفی در حوزه محیط زیست، شیلات، چوب‌شناسی و غیره انجام می‌دهند.

دکتر حسن خسروی دبیر علمی کنفرانس هم با اشاره به مجموع 397 مقاله ارائه شده گفتند: از بین 397 مقاله ارائه شده با نظر هیات داوران حدود 300 مقاله پذیرش شده است که از این مقدار 30درصد بصورت ارائه شفاهی خواهد بود و مابقی بصورت پوستر و در مدت سه روز ارائه خواهد شد.