گردهمایی روسای دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پردیس

نشست مشترک روسای دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور در روزهای 18 و 19 اردیبهشت ماه سال جاری برگزارشد. در اولین روز این گردهمایی که به میزبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، آقای دکتر علی اصغر طالبی؛ رئیس دانشکده کشاورزی و دبیر گردهمایی، درباره ی فعالیت های صورت گرفته در یکسال اخیر گزارش جامعی را ارائه نمود. در ادامه ی این نشست همچنین اساسنامه های شبکه ملی پژوهش و گردهمایی روسای موسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب رسید. در این روز اعضای هیئت امنای گردهمایی و شبکه ملی پژوهش، با حداکثر آرای اعضای این مجمع انتخاب شدند. در ادامه جلسه که با حضور آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، برگزار شد، وی بر اهمیت تداوم این اجلاس تاکید و در رابطه با جایگاه آن در حوزه علم و فناوری و بخش کشاورزی و منابع طبیعی سخنانی را ارائه نمود. پس از سخنان رئیس دانشگاه تهران، جلسه با بررسی سرفصل دروس کارورزی و اتخاذ تصمیمات لازم در این مورد ادامه یافت.

در روز دوم این اجلاس که با حضور روسای دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین موسسات، پژوهشکده ها، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و آموزش عالی کشاورزی سراسر کشور و با حضور آقای دکتر اسکندر زند، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و به میزبانی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور برگزار گردید، مهم ترین موضوعات حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مورد بحث و بررسی و هم اندیشی قرار گرفت.