نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه مستقل بیوتکنولوژی کشاورزی

گروه مستقل بیوتکنولوژی کشاورزی

 

این گروه در سال 1377 تأسیس گردید. اهداف این گروه عبارتند از:

تربیت نیروی انسانی در کنار سایر گروه های آموزشی در سطوح کارشناسی­ارشد و دکتری برای تأمین متخصصان مورد نیاز در مراکز و مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی مرتبط با مسائل تکنولوژی کشاورزی.

انجام تحقیقات بیوتکنولوژی در زمینه های مختلف کشاورزی توسط اعضای هیأت علمی وابسته و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به منظور حل پاره­ای از مشکلات مربوط به کشاورزی کشور.

همکاری با سایر گروه­های دانشکده و مراکز و مؤسساتی که علاقه مند به انجام تحقیقات بیوتکنولوژی، و مایل به آموزش نیرو در زمینه بیوتکنولوژی اند.

هیأت علمی وابسته این گروه  5 استاد، 8 دانشیار و 10 استادیار می باشند.

 

معرفی رشته

 

بیوتکنولوژی کشاورزی حاوی مجموعه­ای از علوم و تکنولوژی در زمینه­های ژنتیک مولکولی، کشت بافت، میکروبیولوژی، بیوشیمی، اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک است و از آن برای تهیه ارقام جدید زراعی و باغی و مبارزه با آفات و بیماری­ها استفاده می شود. برنامه کارشناسی ارشد پیوسته بیوتکنولوژی کشاورزی در دست تهیه می باشد که به زودی دانشجو خواهد گرفت.

 

امکانات آموزشی و پژوهشی

 

این گروه دارای 2 آزمایشگاه تحقیقاتی، مرکز کامپیوتر و کتابخانه می باشد.

 

فعالیت های پژوهشی
 

برخی از طرح های پژوهشی که توسط اعضای هیأت علمی وابسته این گروه به انجام رسیده است، عبارتند از:

ارزیابی ارتباط ژنتیکی ارقام گندم با نشانگرهای AFLP.

بررسی روش های بهینه انتقال ژن به پنبه.

بررسی تنوع ژنتیک گندم های دیپلوئید وحشی با استفاده از الکتروفورز.

تعیین مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های گندم نان.

بررسی روش های انتقال ژن به پنبه و یونجه.

انتخاب محیط کشت مناسب برای بهینه زایی و باززایی کشت جنین در برنج.

مطالعه ژنتیکی مقاومت به خشکی درگندم نان.

بررسی تنوع سوماکلون در سیب زمینی.