گزارش تصویری آیین غبارروبی،عطرافشانی و تجدید میثاق با شهدا