Chigger Mites Of Northern Iran

 

طرح پژوهشی تحت عنوان" Chigger mites (Acariformes: Trombiculidae) of northern Iran: taxonomy and veterinary importance" در چارچوب تفاهم نامه همکاری بین صندوق حمایت از پژوهشگران و بنیاد پژوهش‌های بنیادی روسیه ( RFBR ) با مبلغ ۲۵,۰۰۰ دلار از طرف ایران و ۱۵۰۰۰ دلار از طرف روسیه مورد تصویب قرار گرفت. مجریان این طرح دکتر علیرضا صبوری از ایران و دکتر آلکساندر استکولنیکوف از روسیه هستند. تنها ۱۸۸ طرح از سراسر ایران برگزیده شد که یکی از آنها طرح مذکور است. قسمتی از این طرح جز رساله دکتری آقای مهندس محسن شمسی در دانشگاه تهران است.