حضور نماینده ارشد فائو در پردیس

آقای کیان جاف نماینده ارشد سازمان بین المللی فائو روز چهارشنبه هشتم آذرماه 96 از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بازدیدکردند. نماینده ارشد فائو در جلسه ای با حضور ریاست و هیأت رئیسه پردیس،  و با شرکت مدیران گروه‌ها، روسای دانشکده‌ها، کمیته مشورتی و مشاور بین الملل پردیس، پیرامون زمینه‌های مشترک علمی جهت انجام پروژه‌های مشترک، برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های علمی و امضا تفاهم نامه همکاری بحث و تبادل نظر کردند. در پایان این دیدار، نماینده فائو از امکانات و زیرساخت های پردیس نظیر موزه جانورشناسی و آزمایشگاه‌های صنایع غذایی بازدید کردند.