طرح پایش سلامت کلیه دانشجویان ورودی ۹۶

طرح پایش سلامت کلیه دانشجویان ورودی ۹۶ (کارشناسی، ارشد و دکتری) از تاریخ ۹۶/۸/۶ لغایت ۹۶/۸/۱۱ از ساعت ۸ الی ۱۵/۳۰ در بهداری پردیس انجام می‌شود