اطلاعیه هشتمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران

عطف به نامه ۳۲۰۷۵۶ مورخ ۹۶/۱۰/۲۰ معاونت محترم بین الملل دانشگاه، جشنواره بین الملل دانشگاه تهران هر ساله با مشارکت اساتید دانشجویان و محققان بین المللی و ایرانی برگزار می‌گردد و بر این اساس مقرر شده است در اردیبهشت سال ۹۷ نیز هشتمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران برگزار گردد و بر اساس آئین نامه‌ها، مربوطه در این جشنواره به برترینهای بین‌المللی جوایزی اعطا خواهد شد.

به پیوست آئین نامه برترینهای بین‌المللی و جداول مربوط، جهت استحضار کلیه افراد اعم از هیأت علمی و دانشجویان تقدیم می گردد. مهلت ارسال فرم‌های تکمیل شده و اعلام اسامی از سوی دانشکده‌ها تا تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ می‌باشد. 

/documents/35275366/46194519/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.doc

/documents/35275366/46194519/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF.docx

/documents/35275366/46194519/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88.docx