برگزاری سومین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک

افتتاحیه سومین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران روز سه شنبه نهم آبان ماه 96 با سخنرانی دکتر سید حسین گلدانساز ریاست پردیس و مهندس علی مراد اکبری معاون آب و خاک وزارت کشاورزی در تالار همایش های شهدای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این همایش که با شرکت متخصصین و کارشناسان فعال بمدت دور روز برگزار خواهد شد در خصوص مسایل مهم کشاورزی از جمله نظام های بهره برداری آب و کشاورزی کشور بحث و تبادل نظر خواهد شد.