برگزاری کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه در پردیس

کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، ششم اسفندماه سال جاری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. در این کنفرانس سخنرانانی از دانشگاه های مختلف دنیا به ارائه سخنرانی در زمینه مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست خواهند پرداخت. همچنین در ادامه این کنفرانس، نشست جهانی «رهبران آینده محیط زیست» از سوی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  با حضور شرکت کنندگانی از ۳۹ کشور جهان برگزار خواهد شد.

این نشست به منظور بررسی وضعیت نامطلوب محیط زیست جهان و نیاز مبرم به حضور جوانان در این عرصه برای تلاش در جهت رفع معضلات و بحران‌های زیست ‌محیطی، ازتاریخ ۶ تا ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۶برگزار خواهد شد. انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس  (انجمن علمی دانشجویی احیاء مناطق خشک و کوهستانی، محیط زیست، جنگلداری و اقتصاد جنگل، شیلات و علوم و مهندسی صنایع چوب و کاغذ) این نشست را با عنوان نشست جهانی «رهبران آینده محیط زیست» در دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می‌کنند.