تعطیلی 8 بهمن دانشگاه ها

فوری فوری 
 
کلیه ادارات استان البرز تعطیل است.
 
براساس مصوبه آخرین جلسه کمیته بحران استان البرز
 
بعلت تداوم و شدت بارش برف امروز ۸ بهمن ۹۶ تمامی ادارات استان البرز بجز دستگاه های خدمات رسان، امدادی و شهرداری امروز تعطیل می باشد. بانک ها با سه ساعت تاخیر شروع به کار می کنند.