شورای عمومی پردیس برگزار شد

شورای عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با حضور دکتر حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران و سرکار خانم دکتر شمیرانی مدیر کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه، روز دوشنبه بیست و پنجم دی ماه 96 درسالن همایش های شهدای پردیس برگزار شد. در این جلسه که با شرکت پرشور اعضای هیات علمی پردیس همراه بود ، مسائل و موارد آموزشی و پژوهشی مطرح شد و معاون آموزشی دانشگاه تهران به سوالات و مسائل مطرح شده پاسخ دادند.