نشست ریاست پردیس با اعضای هیات علمی جوان

نشست ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با اعضای هیات علمی جوان پردیس، روز شنبه پانزدهم مهرماه 96 در سالن شورای پردیس برگزارشد. در این نشست، پیرامون بررسی راهکارهای ارتقاء سطح علمی پردیس و همچنین در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به اعضای هیات علمی جوان بحث و تبادل نظر شد.