پویش ملی بیابان

انجمن های علمی دانشجویی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با توجه به روند رو به رشد بیابان زایی در کشور و همچنین قرار گرفتن بیش از نیمی از کشور تحت تاثیر گرد و غبار طی اقدامی پویش ملی بیابان را از 29 خرداد سال جاری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کلید زدند. این پویش که به همت انجمن های علمی دانشجویی دانشکده منابع طبیعی راه اندازی شده است، در قالب برنامه های مختلف اقدام به فرهنگ سازی و ارائه راهکارهای علمی در حل بحران بیابان زایی و مسئاله گرد و غبار پرداخته است. از بخش های مختلف این پویش ملی می توان به: 1- جشنواره فیلم کوتاه 2- جایزه ملی بیابان 3- نشست مفاخر بیابان 4- عکس سال بیابان کشور 5- واحه، بخش فرهنگی، هنری و ادبی رویداد ملی بیابان 6- ماراتن علوم بیابان 7- پایان نامه برتر 8- مسابقه کتابخوانی 9- اتاق فکر بیابان 10- رادیو بیابان 11- منابع طبیعی در آیینه ادیان الهی 12- کودک و محیط زیست و 13- کارآفرینی در حوزه بیابان زدایی اشاره نمود. بخشی از این برنامه ها توسط کمیته اجرایی پویش به اجرا درآمده است. از جمله برنامه های اجرا شده می توان به نشست مفاخر بیابان، منابع طبیعی در آیینه ادیان الهی، اتاق فکر بیابان و ماراتن علمی بیابان اشاره نمود، که تا کنون در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شده است. دیگر برنامه های این پویش نیز در سال جاری برگزار خواهند گردید.