پیاده روی همگانی با شعار ورزش سلامتی و نشاط

برنامه پیاده روی همگانی با همکاری تربیت بدنی اداره امور فرهنگی و فوق برنامه و پایگاه بسیج شهید مطهری کارکنان پردیس، روز دوشنبه بیست و پنجم دی ماه۱۳۹۶ با شعار ورزش همراه با سلامتی و نشاط برگزار شد.این مراسم با حضور و ادای احترام به مزار شهدای گمنام پردیس و اهداء هدایا به قید قرعه به پایان رسید