اداره اموال اداره اموال

مقدمه :

 

یکی از مواردی که در هر سازمان مورد توجه و اهمیت می باشد اموال و دارایی هایی است که در آن سازمان به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف ، مورد استفاده کارکنان قرار می‌گیرد ، هیچ سازمانی بدون سیستم صحیح تدارکاتی و فراهم نمودن لوازم ، مواد و کالاهای مورد نیاز خود قادر به انجام وظائف محوله نخواهد بود .

اموال ، بخش عظیمی از دارایی‌های دولت را در ایران تشکیل می‌دهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور صرف خرید و جایگزینی آنها می‌گردد ، اینجاست که ارزش اموال و حفظ آن نمود پیدا کرده و مسئولیت نگهداری آن را بسیار مهم و دشوار می سازد . تنوع زیاد در اموال و گستردگی در حجم عملیات آنها باعث گردیده سیستم اموال دولتی از مشخصات منحصر به فردی برخوردار باشد.

با توجه به قدمت ، وسعت و گستردگی  پردیس ، تعداد اموال پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  نسبت به سایر واحدهای دانشگاه تهران یکی از بیشترین تعداد اموال است و برای کنترل و نظارت بیشتر اموال ، تعداد 30 پرسنل ، علاوه بر وظایف خود در واحد های مربوطه به عنوان امین اموال نیز ، وظیفه حفظ و نگهداری اموال را به عهده دارند .

 

شرح وظایف اداره اموال و انبار :

 

1-     تطبیق کالاهای اموالی خریداری شده و تحویل به انبار با نمونه اصلی و فاکتور فروش

2-     صدور رسید انبار کالاهای خریداری شده اعم از اموالی و مصرفی

3-     الصاق برچسب اموال بر روی کالاهای اموالی

4-     نگهداری حساب کلیه اموال منقول ،  اهدایی  ، انتقالی ، مسروقه و اسقاط  طبق آئین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال

5-     صدور سند انتقال اموال

6-     صدور پروانه خروج

7-     دریافت اموال اسقاط ومازاد واحدها و کسر اموال فوق از موجودی آنها

8-     پاسخگویی در خصوص کلیه اموال منقول به مراجع ذیصلاح

9-     نگهداری اموال اسقاط تا تعیین تکلیف نهایی 

10- تحویل و تحول اموال بین امنای اموال واحدها

11- نظارت بر فعالیت امین اموال های واحدها و ارایه راهنمایی های لازم به آنها

12- تحویل و تحول منازل سازمانی