امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر

تاریخچه تشکیل  امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

با شروع جنگ تحمیلی و نیاز به حضور نیروهای متعهد و متخصص در جبهه ها ضرورت وجود مجموعه ای جهت سامان دهی فعالیتهای مربوط به دفاع مقدس احساس شد. لذا معاونت امور جنگ و در کنار آن نیز ستاد پشتیبانی جنگ دانشگاه تهران شکل گرغت که اعضای آن عبارت بودند از :

معاونت امور جنگ دانشگاه

انجمن اسلامی و جهاد دانشگاهی

معاونت امور جنگ دانشگاه تا سال 1367 و پایان جنگ تحمیلی به فعالیت خود ادامه داد، از جمله وظایف این مجموعه رسیدگی به امور مربوط به رزمندگان ، ایثارگران و شهدای دانشجو بود.

بعد از پایان جنگ معاونت امورجنگ به معاونت امور دفاعی تغییر نام یافت و ستادی نیز تحت عنوان ستاد شاهد که مستقل از معاونت دفاعی بود و رئیس دانشگاه ریاست آن را بر عهده داشت تشکیل گردید.

معاونت امور دفاعی و ستاد شاهد دانشگاه تا سال 1372 به فعالیت خود ادامه دادند. ستاد شاهد دانشگاه دفتری را تحت عنوان دفتر " امور شاهد و ایثارگر دانشگاه " به عنوان بازوی اجرایی زیر مجموعه خود داشت که مسئول آن از سوی ریاست دانشگاه انتخاب می شد.

در سال 1372 بعد از حذف معاونت دفاعی و تصویب شورای انقلاب فرهنگی ، دفتر امور دانشجویان شاهدوایثارگر به اداره کل امور دانشجویان شاهدوایثارگر تغییر نام داد.

اولین مدیر کل منصوب اداره کل امور دانشجویان شاهدوایثارگر دانشگاه آقای دکتر قاسم عموعابدینی بود که سازماندهی دفاتر  در دانشکده های دانشگاه مرهون تلاشهای صورت گرفته در زمان تصدی ایشان بوده است.در ابتدا دو" دفترامور دانشجویان شاهد و ایثارگر" مجزا،  یکی در دانشکده منابع طبیعی و دیگری در دانشکده کشاورزی مشغول فعالیت و خدمات رسانی به دانشجویان رزمنده و ایثارگر بودند. اولین مدیر دفتر در دانشکده کشاورزی آقای دکتر سید محمد باقر حسینی و در دانشکده منابع طبیعی آقای دکتر علی سلاجقه بودند. در سال 1384 با توجه به سیاست دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی جایگزین  دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی شده و  دفتر دانشجویان شاهد و ایثارگر واحد تشکیل گردید.  در سال 1390 با توجه به ادغام دفتر سرپرستی امور کارکنان و اعضای هیات علمی شاهد و ایثارگر با اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، نام  دفتر امور دانشجویان به " امور دانشجویان و کارکنان شاهدوایثارگر" تغییر یافت.از زمان آغاز فعالیت دفاتر اساتید مشاور تحصیلی در جهت مشاوره دانشجویان شاهد و ایثارگر با این امور همکاری داشته اند.

 

مدیران فعلی:

رئیس ستاد شاهد و ایثارگر:آقای دکتر سید حسین گلدانساز

مدیر دفتر: آقای دکتر حسینعلی علیخانی   از سال 1396 تا کنون (دکترای خاکشناسی)

کارشناس دفتر:آقای احمد مقیم بیکی  از سال 1375 تا کنون (لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

 

همکاران این امور در قسمت مشاوره تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر:

دکتر علی اسدی استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی

دکتر محسن لبافی مزرعه شاهی استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی و فناوری  کشاورزی

دکتر نعمت الهی استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده منابع طبیعی

دکتر عباسی استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر گروه  های علوم دامی و زراعت و اصلاح نباتات

مهندس علی اصغر کوثری استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر گروه  های علوم باغبانی و گیاهپزشکی

نماینده کارکنان شاهد و ایثارگر: آقای مهدی ولدی

 

مدیران سابق :       

 دانشکده منابع طبیعی           مدت مدیریت              دانشکده کشاورزی                                 مدت مدیریت

دکتر علی سلاجقه              سال 1372 الی1382             دکتر سید محمد باقر حسینی                           سال 1372 الی 1373

دکتر غلامرضا رفیعی             سال1382 الی 1384                     دکتر علی اسدی                                  سال1373 الی 1388                                                                مهندس علی اصغر کوثری      سال 1388 الی 1390

 

 

آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

ابلاغ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

آیین نامه جدید

قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

آیین نامه استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

                                                                                        

تلفن:  32215823-026

فکس: 32215823-026

داخلی : 393

مکان: ساختمان معاونت آموزشی و دانشجویی- امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر