دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1,381 - 1,393 از 1,393 نتیجه
از 70
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آشنایی با نرم افزارهای کاربردی 7120004 2 کارشناسی 01 رضا علیمردانی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/21 | 13:30 - 15:00
عملیات واحد 2 7109319 3 کارشناسی 01 سلیمان حسین پور هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19 | 10:00 - 12:00
فضاهای سبز عمودی و بام های سبز 7103279 2 کارشناسی ارشد 01 محمدرضا طاهری هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/19 | 13:30 - 15:30
تصفیه آب و فاضلاب 7106040 2 کارشناسی 01 غلامرضا عسگری هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/27 | 13:30 - 15:30
کیفیت آب در کشاورزی 7104147 2 کارشناسی ارشد 01 محسن فرحبخش هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/30 | 13:00 - 14:00
کیفیت آب در شیمابیاری 7102450 2 کارشناسی ارشد 01 حامد ابراهیمیان طالشی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 | 13:30 - 15:30
تحلیل سامانه های منابع آب 1 7102432 3 کارشناسی ارشد 01 امید بزرگ حداد هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00
مدیریت منابع آب 7102377 3 کارشناسی 01 امید بزرگ حداد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/27 | 10:00 - 12:00
کارگاه جوشکاری و ورق کاری 7109163 1 کارشناسی 01 حسین مبلی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
کارگاه جوشکاری و ورق کاری 7109163 1 کارشناسی 02 حسین مبلی هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
کارگاه GIS 7105255 2 کارشناسی ارشد 01 خلیل کلانتری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 15:45 - 16:00
جانورشناسی 7110069 3 کارشناسی 01 رضا طلایی حسنلویی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00
جانورشناسی 7110069 3 کارشناسی 02 رضا طلایی حسنلویی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/20 | 08:00 - 10:00
نمایش 1,381 - 1,393 از 1,393 نتیجه
از 70