ساختار ساختار

 
دکتر سیدحسین گلدانساز
ریاست
دکتری حشره شناسی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32228016-026          فکس:  32228016-026
پست الکترونیکی:goldansz@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/goldansaz.aspx

 

دکتر رضا طلایی حسنلویی
معاون مالی و پشتیبانی
دکتری کنترل بیولوژیک - پاتولوژی حشرات
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32224511-026          فکس:  32224511-026
پست الکترونیکی: rtalaei@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/rtalaei.aspx

 

دکتر مجتبی دلشاد
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها - تولید گلخانه ای - سیستم هایدروپونیک
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32220686-026          فکس:  32220686-026
پست الکترونیکی: delshad@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/delshad.aspx

 

دکتر غلامرضا زهتابیان
معاون پژوهش و فناوری
دکتری آب و خاک و گیاه
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32241608-026          فکس:  32241608-026
پست الکترونیکی: ghzehtab@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/zehtabian.aspx

 

دکتر مصطفی اویسی
معاون دانشجویی و فرهنگی
دکتری علف های هرز
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32222069-026          فکس:  32813501-026
پست الکترونیکی: moveisi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: