معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

 
دکتر مجتبی دلشاد
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها - تولید گلخانه ای - سیستم هایدروپونیک
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32220686-026          فکس:  32220686-026
پست الکترونیکی: delshad@ut.ac.ir
صفحه شخصی: