کنفرانس ها و همایش ها کنفرانس ها و همایش ها

برنامه سخنرانی پروفسور کارل لودویگ از دانشگاه نورتینگن آلمان

برنامه سخنرانی پروفسور کارل لودویگ از دانشگاه نورتینگن آلمان روز دوشنبه مورخ 96/3/1 ساعت  12-10 در زمینه استفاده از علوم باغبانی در محیط های شهری در محل تالار دکتر مهدوی  برگزار خواهد شد .

/documents/35275366/46194519/proposal_teheran_2017_horticultural____urbanism.pdf