تکریم و معارفه سرپرست اداره حراست پردیس

جلسه تکریم از زحمات دکتر محسن پالیزبان رئیس قبلی اداره حراست پردیس و معارفه حسن علاء الدین بعنوان سرپرست جدید اداره حراست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، روز سه شنبه سوم بهمن ماه 96، با حضور دکتر سید حسین گلدانساز ریاست پردیس و دکتر اسماعیل سلیمانی مدیر کل حراست دانشگاه تهران و جمعی از اعضای هیات رئیسه و همکاران در سالن شورای پردیس برگزارشد. در این جلسه دکتر سید حسین گلدانساز با اشاره به اهمیت جایگاه اداره حراست پردیس، ابراز امیدواری کردند که این اداره با تلاش و پیگیری مستمر بتواند با ایجاد بستر آرامش و بدون استرس، بازوی قوی و محکمی برای مجموعه دانشگاهی پردیس باشد. رئیس پردیس، خدمت به خلق را از موحبات الهی دانستند و گفتند: همه ما باید در خدمت به خلق و بویژه خدمت به دانشجویان تمام همتمان را بکار بگیریم. دکتر اسماعیل سلیمانی، مدیر کل حراست دانشگاه هم در بیاناتی به اهمیت حراست از محیط دانشگاه اشاره کرده و اهتمام و جدیت در حراست از مجموعه دانشگاه و حفظ شان و منزلت آن را از اولویت های سازمانی اداره حراست یاد کردند. در ادامه جلسه، از زحمات دکتر محسن پالیزبان در مدت تصدی رئیس حراست پردیس قدردانی شد و حسن علاءالدین بعنوان سرپرست اداره حراست پردیس معرفی شد.