اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امیرحسین حمیدیان

امیرحسین حمیدیان

امیرحسین حمیدیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

                            صفحه خانه (Home Page)

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مجید آتشگاهی گیاه پالایی فلزات سنگین (Cd، Pb و V) پساب پالایشگاه گاز بید بلند با استفاده از گیاه نی (Phragmitis australis) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
مجید آتشگاهی گیاه پالایی فلزات سنگین (Cd، Pb و V) پساب پالایشگاه گاز بید بلند با استفاده از گیاه نی (Phragmitis australis) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
فرزانه احراری مقایسه غلظت فلزات سنگین در گیاهان زراعی آبیاری شده با آب و پساب تصفیه شده (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهرستان بیرجند) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
فرزانه احراری مقایسه غلظت فلزات سنگین در گیاهان زراعی آبیاری شده با آب و پساب تصفیه شده (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهرستان بیرجند) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
زهره احمدی اردستانی ارزیابی ریسک فلزات سنگین ناشی از مصرف برخی گونه های آبزی خوراکی در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/25
زهره احمدی اردستانی ارزیابی ریسک فلزات سنگین ناشی از مصرف برخی گونه های آبزی خوراکی در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/25
زهره احمدی اردستانی ارزیابی ریسک فلزات سنگین ناشی از مصرف برخی گونه های آبزی خوراکی در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/25
معصومه آریایی مطالعه مقایسه ای فلزات سنگین Cd و As در ماهی اندمیک Aphanius sophiae در دو محیط آب شیرین و آب شور (میزان جذب و تاثیر هیستولوژیک در اندام های هدف) کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/26
معصومه آریایی مطالعه مقایسه ای فلزات سنگین Cd و As در ماهی اندمیک Aphanius sophiae در دو محیط آب شیرین و آب شور (میزان جذب و تاثیر هیستولوژیک در اندام های هدف) کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/26
معصومه آریایی مطالعه مقایسه ای فلزات سنگین Cd و As در ماهی اندمیک Aphanius sophiae در دو محیط آب شیرین و آب شور (میزان جذب و تاثیر هیستولوژیک در اندام های هدف) کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/26
بوجاری آزاده مقایسه غلظت فلزات کمیاب (کادمیوم، سرب و نیکل) در بافت کبد و عضله ماهی شیربت (Barbus grypus) و ماهی صبور (ilisha Tenualosa) در رودخانه کارون – استان خوزستان کارشناسی ارشد
محمد اکبرپور Efficiency of magnetic iron nanoparticles in magnetic field in the removal of pollutants from aqueous solutions کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
محمود بحری بررسی تاثیر کامپوزیت گرافن-نقره بر باکتری ای کولای در پساب لبنی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
محمود بحری بررسی تاثیر کامپوزیت گرافن-نقره بر باکتری ای کولای در پساب لبنی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
محمود بحری بررسی تاثیر کامپوزیت گرافن-نقره بر باکتری ای کولای در پساب لبنی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
آزاده بوجاری مقایسه غلظت فلزات کمیاب (کادمیوم، سرب و نیکل) در بافت کبد و عضله ماهی شیربت (Barbus grypus) و ماهی صبور (ilisha Tenualosa) در رودخانه کارون – استان خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
زهرا پاداش برمچی شناسایی مواد نانوساختار مطلوب جهت کاربرد در باتری های لیتیوم یونی به منظور افزایش بازدهی در راستای کاهش آلودگی محیط زیست دکتری دانلود 1393/11/28
زهرا پاداش برمچی شناسایی مواد نانوساختار مطلوب جهت کاربرد در باتری های لیتیوم یونی به منظور افزایش بازدهی در راستای کاهش آلودگی محیط زیست دکتری دانلود 1393/11/28
زهرا پاداش برمچی شناسایی مواد نانوساختار مطلوب جهت کاربرد در باتری های لیتیوم یونی به منظور افزایش بازدهی در راستای کاهش آلودگی محیط زیست دکتری دانلود 1393/11/28
حسن پرویزی مساعد مقایسه‌ غلظت فلزات سنگین سرب،کادمیوم، جیوه و آرسنیک در برنج استان‌های اصفهان، لرستان و نمونه های برنج وارداتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
حسن پرویزی مساعد مقایسه‌ غلظت فلزات سنگین سرب،کادمیوم، جیوه و آرسنیک در برنج استان‌های اصفهان، لرستان و نمونه های برنج وارداتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
نفیسه پناهی بررسی قابلیت گیاهان بومی در گیاه پالایی فلزات سنگین (نیکل و سرب) از خاک های اطراف مرکز دفن پسماند حلقه دره کرج کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
خامسی جعفر جذب زیستی عناصر سنگین از پساب‌های آلوده صنعتی با استفاده از قارچ‌های جداشده از رسوبات آلوده به پسماند کارخانجات روی تحت تأثیر سورفاکتانت‌ها
مجتبی یحیی آبادی Effects of chemical and nano fertilizers on earthworms inorder to determine their potential use in soil Monitoring دکتری دانلود 1397/04/06
پرویزی مساعد حسن مقایسه‌ غلظت فلزات سنگین سرب،کادمیوم، جیوه و آرسنیک در برنج استان‌های اصفهان، لرستان و نمونه های برنج وارداتی کارشناسی ارشد
جعفر خامسی جذب زیستی عناصر سنگین از پساب‌های آلوده صنعتی با استفاده از قارچ‌های جداشده از رسوبات آلوده به پسماند کارخانجات روی تحت تأثیر سورفاکتانت‌ها دکتری دانلود 1395/03/29
آرش داعی ارزش‌گذاری اقتصادی کارکرد درختان چنار در پالایش گرد و غبار هوا (مطالعه موردی: خیابان ولی‌عصر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
آرش داعی ارزش‌گذاری اقتصادی کارکرد درختان چنار در پالایش گرد و غبار هوا (مطالعه موردی: خیابان ولی‌عصر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
آرش داعی ارزش‌گذاری اقتصادی کارکرد درختان چنار در پالایش گرد و غبار هوا (مطالعه موردی: خیابان ولی‌عصر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
زینب رحیمی زاده بررسی اثربخشی نانوکامپوزیت کیتوزان – رس در حذف فلزات سنگین از پساب صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/29
زینب رحیمی زاده بررسی اثربخشی نانوکامپوزیت کیتوزان – رس در حذف فلزات سنگین از پساب صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/29
سلیمان رخشا بررسی رابطه بین جوامع بی مهرگان آبزی ماکروبنیتک رودخانه ای و غلظت زیستی فلزات سنگین (Cd، As و Pb) در رودخانه های استان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مریم زارع رشکوئیه بزرگنمایی زیستی کادمیوم ، مس و آرسنیک در یک زنجیره غذایی انتخابی از سدهای ستارخان و خداآفرین کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
رحیمی زاده زینب بررسی اثربخشی نانوکامپوزیت کیتوزان – رس در حذف فلزات سنگین از پساب صنعتی کارشناسی ارشد
پاداش برمچی زهرا شناسایی مواد نانوساختار مطلوب جهت کاربرد در باتری های لیتیوم یونی به منظور افزایش بازدهی در راستای کاهش آلودگی محیط زیست
احمدی اردستانی زهره ارزیابی ریسک فلزات سنگین ناشی از مصرف برخی گونه های آبزی خوراکی در شهر تهران کارشناسی ارشد
پری ناز سلطانی Predicting changes in quality of water using time series models, A case study of Afarine, Lorestan province, Iran کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/21
رخشا سلیمان بررسی رابطه بین جوامع بی مهرگان آبزی ماکروبنیتک رودخانه ای و غلظت زیستی فلزات سنگین (Cd، As و Pb) در رودخانه های استان مازندران کارشناسی ارشد
علویان پطرودی سمیه سادات بررسی تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، نیکل و سرب) در صدف Saccostrea cucullata درسواحل بندر لافت کارشناسی ارشد
پریسا صمدزاده اثرات بافت شناختی نانو ذرات نقره(AgNPs) بر بافت کبد،کلیه ، آبشش و فاکتورهای خون ماهی قرمز (Carassius auratus) کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/19
میرزاجانی علیرضا تعیین سطوح غذایی زیستمندان سواحل جنوب غربی دریای خزر و مطالعه بزرگنمایی زیستی فلزات ‏سنگین با استفاده از ایزوتوپ های پایدار کربن 13 و نیتروژن 15‏ دکتری
سمیه سادات علویان پطرودی بررسی تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، نیکل و سرب) در صدف Saccostrea cucullata درسواحل بندر لافت کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
احراری فرزانه مقایسه غلظت فلزات سنگین در گیاهان زراعی آبیاری شده با آب و پساب تصفیه شده (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهرستان بیرجند) کارشناسی ارشد
محمودیان فرزانه ارائه بهترین گزینه مدیریت لجن های اسیدی کارخانجات تصفیه دوم روغن با استفاده از نرم افزار IWEM (مطالعه موردی: شهرک صنعتی فجر شهرستان گرمسار) کارشناسی ارشد
هادی کاری کاهش BOD، COD، نیتروژن و فسفر( (N&P از فاضلاب شهری شیراز با استفاده از گیاه سنبل آبی(Eichhornia crassipes) کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/18
هادی کاری کاهش BOD، COD، نیتروژن و فسفر( (N&P از فاضلاب شهری شیراز با استفاده از گیاه سنبل آبی(Eichhornia crassipes) کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/18
هادی کاری کاهش BOD، COD، نیتروژن و فسفر( (N&P از فاضلاب شهری شیراز با استفاده از گیاه سنبل آبی(Eichhornia crassipes) کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/18
هادی کاری کاهش BOD، COD، نیتروژن و فسفر( (N&P از فاضلاب شهری شیراز با استفاده از گیاه سنبل آبی(Eichhornia crassipes) کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/18
هادی کاری کاهش BOD، COD، نیتروژن و فسفر( (N&P از فاضلاب شهری شیراز با استفاده از گیاه سنبل آبی(Eichhornia crassipes) کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/18
هادی کاری کاهش BOD، COD، نیتروژن و فسفر( (N&P از فاضلاب شهری شیراز با استفاده از گیاه سنبل آبی(Eichhornia crassipes) کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/18
هادی کاری کاهش BOD، COD، نیتروژن و فسفر( (N&P از فاضلاب شهری شیراز با استفاده از گیاه سنبل آبی(Eichhornia crassipes) کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/18
هادی کاری کاهش BOD، COD، نیتروژن و فسفر( (N&P از فاضلاب شهری شیراز با استفاده از گیاه سنبل آبی(Eichhornia crassipes) کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/18
هادی کاری کاهش BOD، COD، نیتروژن و فسفر( (N&P از فاضلاب شهری شیراز با استفاده از گیاه سنبل آبی(Eichhornia crassipes) کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/18
هادی کاری کاهش BOD، COD، نیتروژن و فسفر( (N&P از فاضلاب شهری شیراز با استفاده از گیاه سنبل آبی(Eichhornia crassipes) کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/18
فریده کریم زاده ثمرین بررسی غلظت عناصر شیمیایی سمی در خاک مدارس ابتدایی و مهدکودک شهرستان آستارا , گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/15
فریده کریم زاده ثمرین بررسی غلظت عناصر شیمیایی سمی در خاک مدارس ابتدایی و مهدکودک شهرستان آستارا , گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/15
طیبی لیلا بررسی امکان گیاه پالایی جیوه از فاضلاب پتروشیمی بندر امام با سه گونه گیاهی بومی کارشناسی ارشد
مقدسی لیلا استفاده از شاخص های زیستی در پایش آلودگی هوای شهر تهران به فلز سرب (مطالعه موردی گنجشک معمولیPasser domesticus ) کارشناسی ارشد
چیت ساز مائده تعیین غلظت فلزات سنگین در خاک و گیاهان زراعی دره زرشک، یزد کارشناسی ارشد
آتشگاهی مجید گیاه پالایی فلزات سنگین (Cd، Pb و V) پساب پالایشگاه گاز بید بلند با استفاده از گیاه نی (Phragmitis australis) کارشناسی ارشد
محمودی میمند محمدحسین بررسی اثرات خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر میزان جذب فلزات سنگین توسط برخی گیاهان مرتعی در محدوده کارخانه ذوب مس خاتون آباد استان کرمان کارشناسی ارشد
فرزانه محمودیان ارائه بهترین گزینه مدیریت لجن های اسیدی کارخانجات تصفیه دوم روغن با استفاده از نرم افزار IWEM (مطالعه موردی: شهرک صنعتی فجر شهرستان گرمسار) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
علیرضا میرزاجانی تعیین سطوح غذایی زیستمندان سواحل جنوب غربی دریای خزر و مطالعه بزرگنمایی زیستی فلزات ‏سنگین با استفاده از ایزوتوپ های پایدار کربن 13 و نیتروژن 15‏ دکتری دانلود 1394/06/29
زارع رشکوئیه مریم بزرگنمایی زیستی کادمیوم ، مس و آرسنیک در یک زنجیره غذایی انتخابی از سدهای ستارخان و خداآفرین کارشناسی ارشد
کشاورز جمشیدیان مریم بررسی فون کنه های بالاخانواده (Oppioidea Sellnick, 1937 (Acari: Oribatida در استان البرز و مطالعه جوامع کنه های اریباتید در مناطق اطراف آلوده به فلزات سنگین حومه شهر زنجان
آریایی معصومه مطالعه مقایسه ای فلزات سنگین Cd و As در ماهی اندمیک Aphanius sophiae در دو محیط آب شیرین و آب شور (میزان جذب و تاثیر هیستولوژیک در اندام های هدف) کارشناسی ارشد
لیلا مقدسی استفاده از شاخص های زیستی در پایش آلودگی هوای شهر تهران به فلز سرب (مطالعه موردی گنجشک معمولیPasser domesticus ) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/18
لیلا مقدسی استفاده از شاخص های زیستی در پایش آلودگی هوای شهر تهران به فلز سرب (مطالعه موردی گنجشک معمولیPasser domesticus ) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/18
خزاعی منوچهر بررسی غلظت فلزات سنگین در بافت های مختلف جرد ایرانی، دره زرشک یزد کارشناسی ارشد
دالوند مهدیه تعیین غلظت فلزات سنگین در خاک و پوشش گیاهی غالب مراتع اطراف معدن مس دره زرشک، شهرستان تفت، استان یزد کارشناسی ارشد
فاطمه موجودی Syntheses of adsorbents with activated carbon, clay and graphene oxide and evaluate the reduction of heavy metals bioaccumulation in Cyprinus carpio fish tissue by them دکتری دانلود 1397/04/06
پناهی نفیسه بررسی قابلیت گیاهان بومی در گیاه پالایی فلزات سنگین (نیکل و سرب) از خاک های اطراف مرکز دفن پسماند حلقه دره کرج کارشناسی ارشد
مصطفی نور استانبولی Assessing the environmental impacts of Tehran- Karaj Highway with emphasis on pollution modeling. کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
کاری هادی کاهش BOD، COD، نیتروژن و فسفر( (N&P از فاضلاب شهری شیراز با استفاده از گیاه سنبل آبی(Eichhornia crassipes) کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه